Châu Á esim

Showing all 6 results

2.520.000VND

eSIM Châu Á Thái Bình Dương: dung lượng 10GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 20 nước châu Á và Úc, 30 ngày

1.660.000VND

eSIM Châu Á Thái Bình Dương: dung lượng 5GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 20 nước châu Á và Úc, 30 ngày

595.000VND

eSIM Châu Á Thái Bình Dương: dung lượng 1GB đầu tốc độ cao sử dụng tại 20 nước châu Á và Úc, 30 ngày

420.000VND

eSIM 4G Châu Á Thái Bình Dương: dung lượng 1GB đầu tốc độ cao sử dụng tại châu Á và Úc, 30 ngày

1.220.000VND

eSIM 4G Châu Á Thái Bình Dương: dung lượng 10GB đầu tốc độ cao sử dụng tại châu Á và Úc, 30 ngày

860.000VND

eSIM 4G Châu Á Thái Bình Dương: dung lượng 5GB đầu tốc độ cao sử dụng tại châu Á và Úc, 30 ngày