Showing all 3 results

SALE 22%
540.000970.000

Sim 4G Anh Quốc G-card 10-28 ngày:  Nghe gọi/ nhắn tin không giới hạn, 10GB dung lượng internet, có chia sẻ hotspot

SALE 53%
260.000790.000

Sim châu Âu R-card 37 nước: không giới hạn dung lượng, 1GB-2GB-5GB-10GB dung lượng tốc độ cao, 15/30 ngày

SALE 33%
350.000650.000

Sim du lịch Anh Quốc: Nghe gọi/ nhắn tin không giới hạn, 4GB-10GB-12GB dung lượng internet, 30 ngày