Showing all 3 results

Mua sim du lịch Anh Quốc giá tốt ở Việt Nam tại Gloka

SALE 33%
350.000VND650.000VND

Sim du lịch Anh Quốc: Nghe gọi/ nhắn tin không giới hạn, 4GB-10GB-12GB dung lượng internet, 30 ngày

SALE 50%
180.000VND820.000VND

Sim châu Âu R-card 37 nước: không giới hạn dung lượng, 1GB-2GB-5GB-10GB dung lượng tốc độ cao, 15/30 ngày

SALE 22%
540.000VND970.000VND

Sim 4G Anh Quốc G-card 10-28 ngày:  Nghe gọi/ nhắn tin không giới hạn, 10GB dung lượng internet, có chia sẻ hotspot