Showing all 6 results

SALE 21%
390.0001.890.000

Sim 4G Trung Quốc: Truy cập internet không giới hạn tốc độ cao 4G, 3-30 ngày

SALE 25%
700.000 530.000

Sim Trung Quốc – Hongkong – Macao 15 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 8GB đầu tốc độ cao, 15 ngày

SALE 34%
600.000 400.000

Sim Trung Quốc – Hongkong – Macao 10 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 5GB đầu tốc độ cao, 10 ngày

SALE 20%
850.000 680.000

Sim Trung Quốc – Hongkong – Macao 30 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 10GB đầu tốc độ cao, 30 ngày

SALE 43%
450.000 260.000

Sim Trung Quốc – Hongkong – Macao 5 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 3GB đầu tốc độ cao, 5 ngày

SALE 9%
490.000 450.000

Sim Trung Quốc – Hongkong – Macao China Unicom: Truy cập internet không giới hạn với 7GB đầu tốc độ cao, 8 ngày