Showing all 6 results

SALE 13%
430.000VND2.040.000VND

Sim 4G Trung Quốc: Truy cập internet dung lượng 4GB 4G/ngày, sau đó 3G không giới hạn; 3 ngày – 30 ngày

SALE 25%
700.000VND 530.000VND

Sim Trung Quốc – Hongkong – Macao 15 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 8GB đầu tốc độ cao, 15 ngày

SALE 34%
600.000VND 400.000VND

Sim Trung Quốc – Hongkong – Macao 10 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 5GB đầu tốc độ cao, 10 ngày

SALE 20%
850.000VND 680.000VND

Sim Trung Quốc – Hongkong – Macao 30 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 10GB đầu tốc độ cao, 30 ngày

SALE 9%
490.000VND 450.000VND

Sim Trung Quốc – Hongkong – Macao China Unicom: Truy cập internet không giới hạn với 7GB đầu tốc độ cao, 8 ngày

SALE 43%
450.000VND 260.000VND

Sim Trung Quốc – Hongkong – Macao 5 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 3GB đầu tốc độ cao, 5 ngày