Showing all 6 results

SALE 34%

Châu Úc - Phi

Sim 4G Úc Boost 28 Ngày

780.000 520.000

Sim 4G Úc Boost 28 ngày:  Nghe gọi/ nhắn tin không giới hạn, gọi về Việt Nam miễn phí, 34GB dung lượng internet, có share hotspot

SALE 18%

Châu Úc - Phi

Sim du lịch Nam Phi

850.000 700.000

Sim du lịch Nam Phi: truy cập internet không giới hạn với 3GB đầu tốc độ cao, 30 ngày

SALE 20%

Châu Úc - Phi

Sim du lịch Úc

560.000 450.000

Sim du lịch Úc: truy cập internet không giới hạn với 6GB đầu tốc độ cao, 10 ngày

SALE 35%
800.000 520.000
SALE 28%
Out of stock
900.000 650.000

Sim điện thoại Úc Optus 7-15 ngày:  Nghe gọi/ nhắn tin không giới hạn, gọi về Việt Nam, dung lượng internet 500MB/ngày, có share hotspot, 7-15 ngày.

SALE 40%

Châu Úc - Phi

Sim Úc Telstra 7 Ngày

430.000 260.000

Sim Úc Telstra 7 ngày:  Nghe gọi/ nhắn tin không giới hạn, gọi về Việt Nam miễn phí, 2GB dung lượng internet, có share hotspot