World Sim các nước

Showing all 4 results

SALE 47%

World Sim các nước

World sim 60 nước 30 ngày

650.000VND

World Sim 60 nước 30 ngày: Truy cập internet với 12GB dung lượng, 30 ngày

SALE 24%
495.000VND

World Sim 75 nước 15 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 1.5GB đầu tốc độ cao, 15 ngày

360.000VND850.000VND

Sim châu Á Úc 20 nước: truy cập internet không giới hạn, các gói 5 ngày – 20 ngày

SALE 49%
385.000VND

World Sim 75 nước 30 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 1GB hoặc 3GB đầu tốc độ cao, 30 ngày