Showing all 3 results

SALE 39%
1.220.000VND 750.000VND

World Sim 60 nước 30 ngày: Truy cập internet với 12GB dung lượng, 30 ngày

SALE 27%
650.000VND 480.000VND

World Sim 75 nước 15 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 1.5GB đầu tốc độ cao, 15 ngày

SALE 27%
750.000VND 550.000VND

World Sim 75 nước 30 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 3GB đầu tốc độ cao, 30 ngày