eSIM

Showing 1–12 of 220 results

236.808VND1.530.144VND

eSIM Hàn Quốc dung lượng 30GB, gói 5 ngày – 30 ngày

236.808VND1.530.144VND

eSIM Singapore Malaysia Dung Lượng 3GB/ngày: 3GB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

236.808VND1.530.144VND

eSIM Châu Âu 36 Nước 10GB Dung Lượng, gói 5 ngày – 30 ngày

236.808VND1.530.144VND

eSIM Canada Không Giới Hạn Dung Lượng 200MB/ngày: 200MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

1.380.000VND

eSIM du lịch Mỹ AT&T 14 ngày: nghe gọi và truy cập internet không giới hạn tại Mỹ Canada và Mexico, gói 14 ngày.

236.808VND1.530.144VND

eSIM Chile Không Giới Hạn Dung Lượng 200MB/ngày: 200MB 3G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

236.808VND1.530.144VND

eSIM Gibraltar Không Giới Hạn Dung Lượng 300MB/ngày: 300MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

236.808VND1.530.144VND

eSIM Jordan Không Giới Hạn Dung Lượng 200MB/ngày: 200MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

530.000VND

eSIM Anh Quốc không giới hạn dung lượng 300MB/ngày: truy cập internet không giới hạn dung lượng 300MB 4G/ ngày

530.000VND

eSIM Anh Quốc: dung lượng 2GB đầu tốc độ cao,

530.000VND

eSIM Anh Quốc: dung lượng 1GB đầu tốc độ cao,

236.808VND1.530.144VND

eSIM Indonesia Không Giới Hạn Dung Lượng 1GB/ngày: 1GB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày