Sim thuê bao trả trước T-Mobile Mỹ

Showing all 8 results

610.000VND1.480.000VND

Sim 4G Mỹ T-Mobile ngắn hạn 3-30 ngày: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ, gọi về Việt Nam không giới hạn, truy cập internet tốc độ 4G LTE không giới hạn, có chia sẻ hotspot

1.340.000VND2.380.000VND

Sim du học Mỹ T-Mobile Gói B: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ, truy cập internet không giới hạn dung lượng với 10GB đầu tốc độ cao/ tháng, có chia sẻ hotspot

1.620.000VND2.750.000VND

Sim Mỹ T-Mobile ngắn hạn 35-60 Ngày: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ, gọi về Việt Nam không giới hạn, truy cập internet tốc độ 4G LTE không giới hạn, có chia sẻ hotspot

SALE 19%
4.980.000VND13.660.000VND

Sim du lịch Mỹ dài hạn T-Mobile Combo 1-12 Tháng: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ, truy cập internet tốc độ 4G LTE không giới hạn (không bị giảm tốc độ), có chia sẻ hotspot

1.610.000VND2.650.000VND

Sim 4G du học Mỹ T-Mobile Gói C Combo 30 ngày/ 60 ngày: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ; truy cập 4G không giới hạn, hotspot không giới hạn.

SALE 21%
1.390.000VND

Sim du học Mỹ AT&T Gói $40/ tháng – 30 ngày: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ, truy cập internet không giới hạn dung lượng với 15GB đầu tốc độ cao/ tháng, có chia sẻ hotspot

SALE 23%
3.070.000VND

Sim 4G du học Mỹ T-Mobile Gói D Combo 60 ngày: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ, gọi Quốc tế 70+ Quốc gia; truy cập 4G không giới hạn, roaming Canada + Mexico.

SALE 21%
1.650.000VND14.950.000VND

Sim du lịch Mỹ dài hạn AT&T Combo 1-12 Tháng: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ/ Canada/ Mexico, truy cập internet tốc độ 4G LTE không giới hạn, không hỗ trợ chia sẻ hotspot