Showing 13–18 of 18 results

SALE 16%
720.0003.990.000

Sim AT&T (chính hãng): nghe gọi không giới hạn nội địa Mỹ, truy cập internet 4G LTE không giới hạn, nhiều lựa chọn 7-30 ngày.

SALE 23%
5.170.000 3.990.000

Sim định cư Mỹ AT&T (chính hãng): nghe gọi không giới hạn nội địa Mỹ (bao gồm cả Canada và Mexico, truy cập internet 5G/ 4G LTE không giới hạn, 90 ngày.

SALE 14%
1.520.00013.660.000

Sim Mỹ T-Mobile Combo 1-12 Tháng: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ, truy cập internet tốc độ 4G LTE không giới hạn (không bị giảm tốc độ), có chia sẻ hotspot

SALE 7%
1.590.0002.600.000

Sim 4G Mỹ T-Mobile ngắn hạn 35-60 Ngày: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ, gọi về Việt Nam không giới hạn, truy cập internet tốc độ 4G LTE không giới hạn (không bị giảm tốc độ), có chia sẻ hotspot

SALE 28%
900.000 650.000

Sim du lịch Mỹ T-card đầu số Hongkong: 3000 phút gọi cho đầu số Mỹ và Hongkong, gọi về Việt Nam 100 phút, truy cập internet không giới hạn với 8GB đầu tốc độ cao, 30 ngày

SALE 34%
1.175.00013.260.000

Thẻ gia hạn Sim định cư Mỹ T-Mobile 1-12 Tháng: thẻ dùng để top up (gia hạn) sim định cư Mỹ dài hạn T-Mobile gói 4G không giới hạn.