Showing all 5 results

590.000VND2.600.000VND

Sim Canada Mỹ Mexico T-Mobile 5 Ngày – 60 Ngày: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ/Canada/Mexico; truy cập internet tốc độ 5G/ 4G không giới hạn tại Mỹ, Canada+Mexico: 5GB;có chia sẻ hotspot

SALE 12%
790.000VND4.520.000VND

Sim Bắc Mỹ AT&T (chính hãng): nghe gọi không giới hạn nội địa Canada Mỹ Mexico, truy cập internet 4G LTE không giới hạn, nhiều lựa chọn 5 ngày – 90 ngày.

1.550.000VND

Sim 4G Canada Mỹ Mexico AT&T (chính hãng): nghe gọi không giới hạn nội địa Canada Mỹ Mexico, truy cập internet không giới hạn với 15GB đầu tốc độ cao, có share hotspot, 30 ngày

1.550.000VND

Sim du học Mỹ AT&T Gói $40/ tháng – 30 ngày: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ, truy cập internet không giới hạn dung lượng với 15GB đầu tốc độ cao/ tháng, có chia sẻ hotspot

SALE 44%
260.000VND

Sim Du Lịch Mỹ Canada Mexico China Unicom: không giới hạn dung lượng với 600MB/ngày tốc độ cao, 30 ngày