eSIM data Nhật Bản Docomo 5GB

Truy cập dung lượng 5GB (sử dụng hết 5GB ngưng kết nối internet)

Thời hạn: 30 ngày kể từ ngày kích hoạt

eSIM data Nhật Docomo không thể gia hạn

Lưu ý:

+ Đây là sim data không bao gồm nghe gọi offline

+ eSIM chỉ dùng được cho điện thoại, không sử dụng được cho máy tính bảng và các thiết bị eSIM khác.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “eSIM data Nhật Bản Docomo 5GB”