Thái Lan eSIM

Showing all 3 results

236.808VND1.530.144VND

eSIM Thái Lan Không Giới Hạn Dung Lượng 1GB/ngày: 1GB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

236.808VND1.530.144VND

eSIM Thái Lan Không Giới Hạn Dung Lượng 500MB/ngày: 500MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

236.808VND1.530.144VND

eSIM Thái Lan Không Giới Hạn Dung Lượng 300MB/ngày: 300MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày