Singapore eSIM

Showing all 2 results

135.000VND1.060.000VND

eSIM data Singapore M1: 3GB dung lượng/ ngày, các gói 1 ngày – 30 ngày

236.808VND1.530.144VND

eSIM Singapore Không Giới Hạn Dung Lượng 300MB/ngày: 300MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày