Thổ Nhĩ Kỳ eSIM

Showing all 2 results

eSIM Thổ Nhĩ Kỳ Không Giới Hạn Dung Lượng 500MB/ngày: 500MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Thổ Nhĩ Kỳ Không Giới Hạn Dung Lượng 300MB/ngày: 300MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày