Mỹ eSim

Showing all 6 results

eSIM data Mỹ: 3GB dung lượng/ ngày tại Mỹ, các gói 1 ngày – 30 ngày

eSIM du lịch Mỹ AT&T 14 ngày: nghe gọi và truy cập internet không giới hạn tại Mỹ Canada và Mexico, gói 14 ngày.

eSIM data Mỹ: không giới hạn dung lượng 5GB đầu tốc độ cao, các gói 1 ngày – 30 ngày

eSIM data Mỹ: không giới hạn dung lượng 2GB đầu tốc độ cao, các gói 1 ngày – 30 ngày

eSIM data Mỹ: không giới hạn dung lượng 1GB đầu tốc độ cao, các gói 1 ngày – 30 ngày

eSIM Mỹ AT&T Gói $65: nghe gọi và truy cập internet không giới hạn tại Mỹ Canada và Mexico, gói 30 ngày.