Hong Kong esim

Showing all 6 results

eSIM Hong Kong Không Giới Hạn Dung Lượng 1GB/ngày: 1GB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Hong Kong Không Giới Hạn Dung Lượng 300MB/ngày: 300MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Hong Kong Macau Không Giới Hạn Dung Lượng 30GB, gói

eSIM Hong Kong Macau Không Giới Hạn Dung Lượng 15GB, gói

eSIM Hong Kong Macau Không Giới Hạn Dung Lượng 10GB, gói

eSIM Hong Kong Macau Không Giới Hạn Dung Lượng 5GB, gói