eSIM

Showing 1–12 of 211 results

eSIM data Hàn Quốc SKT: 3GB dung lượng/ ngày, các gói 1 ngày – 30 ngày

eSIM data Singapore M1: 3GB dung lượng/ ngày, các gói 1 ngày – 30 ngày

eSIM Singapore Malaysia Dung Lượng 3GB/ngày: 3GB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Canada Không Giới Hạn Dung Lượng 200MB/ngày: 200MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Châu Âu 36 Nước 10GB Dung Lượng, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Hàn Quốc dung lượng 30GB, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Úc Không Giới Hạn Dung Lượng 1GB/ngày: 1GB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Trung Quốc Hong Kong Macao China Mobile: 4GB dung lượng/ ngày, các gói 1 ngày – 30 ngày

eSIM data Mỹ: 3GB dung lượng/ ngày tại Mỹ, các gói 1 ngày – 30 ngày

eSIM Nhật Bản Softbank: truy cập internet 4G không giới hạn, gói 1 ngày – 30 ngày

eSIM du lịch Mỹ AT&T 14 ngày: nghe gọi và truy cập internet không giới hạn tại Mỹ Canada và Mexico, gói 14 ngày.

eSIM data Mỹ: không giới hạn dung lượng 5GB đầu tốc độ cao, các gói 1 ngày – 30 ngày