SALE

Showing all 12 results

SALE 50%
270.000VND

Sim Nhật nghe gọi Softbank: $40 trong tài khoản nghe gọi, truy cập internet không giới hạn với 6GB đầu tốc độ cao, 8 ngày.

SALE 48%
115.000VND

Sim Thái Lan AIS: 15 baht nghe gọi, 15GB dung lượng internet, 8 ngày

SALE 59%
205.000VND

Sim Trung Quốc – Hongkong – Macao China Unicom: Truy cập internet không giới hạn với 7GB đầu tốc độ cao, 8 ngày

SALE 48%

Sim du lịch Đông Nam Á 5GB

Sim du lịch Đông Nam Á 5GB

185.000VND

Sim du lịch Đông Nam Á 5GB tốc độ cao roaming 7 nước: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia, Lào, 8 ngày

SALE 59%
225.000VND

Sim điện thoại Hàn Quốc: 20 phút gọi tại Hàn, truy cập internet không giới hạn với 8GB đầu tốc độ cao, 8 ngày

SALE 56%
185.000VND

Sim du lịch Hàn Quốc: Truy cập internet không giới hạn với 6GB đầu tốc độ cao, 6 ngày

SALE 55%
295.000VND

World Sim 75 nước 15 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 1.5GB đầu tốc độ cao, 15 ngày

SALE 49%
385.000VND

World Sim 75 nước 30 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 1GB hoặc 3GB đầu tốc độ cao, 30 ngày

SALE 68%
95.000VND120.000VND

Sim Singapore 4G 3GB/ngày: Truy cập internet tốc độ 4G với dung lượng 3GB/ngày,

SALE 25%
Out of stock
610.000VND1.010.000VND

Sim Bắc Mỹ T-Mobile ngắn hạn: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ/ Canada/ Mexico; truy cập internet không giới hạn tại Mỹ, 5GB tại Canada+Mexico, có chia sẻ hotspot

SALE 49%
290.000VND

Sim du lịch châu Á 24 nước: truy cập internet không giới hạn với 6GB đầu tốc độ cao, 10 ngày

SALE 40%
390.000VND

Sim 4G du lịch Mỹ T-card đầu số Hongkong: 3000 phút gọi cho đầu số Mỹ và Hongkong, gọi về Việt Nam 100 phút, truy cập internet không giới hạn với 8GB đầu tốc độ cao, 30 ngày