SALE

Showing all 5 results

SALE 39%
135.000VND

Sim Thái Lan AIS: 15 baht nghe gọi, 15GB dung lượng internet, 8 ngày

SALE 41%
320.000VND

Sim Nhật nghe gọi Softbank: $40 trong tài khoản nghe gọi, truy cập internet không giới hạn với 6GB đầu tốc độ cao, 8 ngày.

245.000VND1.990.000VND

Sim Trung Quốc – Hongkong – Macao China Unicom: Truy cập internet không giới hạn dung lượng, 3 ngày – 30 ngày

SALE 24%
495.000VND

World Sim 75 nước 15 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 1.5GB đầu tốc độ cao, 15 ngày

SALE 49%
385.000VND

World Sim 75 nước 30 ngày: Truy cập internet không giới hạn với 1GB hoặc 3GB đầu tốc độ cao, 30 ngày