Campuchia eSIM

Showing all 2 results

eSIM Campuchia 3GB/ ngày: 3GB/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Campuchia Không Giới Hạn Dung Lượng 300MB/ngày: 300MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày