Cách Gọi Điện Thoại Từ Quốc Tế Về Việt Nam

962 Views

Hướng dẫn cách gọi quốc tế về Việt Nam

Khi bạn đang sinh sống ở nước ngoài và gia đình người thân của bạn vẫn đang ở Việt Nam, sẽ có lúc bạn cần liên lạc với người nhà của mình. Mặc dù thời đại công nghệ 4.0 lên ngôi, mọi thứ đều có thể làm được trên mạng tuy nhiên đôi lúc bạn cũng cần gọi điện về cho người thân. Bài tổng hợp bên dưới sẽ tổng kết những cách gọi điện thoại quốc tế về Việt Nam.

1. Cách gọi từ Mỹ về Việt Nam

Cú pháp thực hiện cuộc gọi từ Mỹ đến số điện thoại cố định tại Việt Nam: Quay số  [011] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Ví dụ: Khi muốn gọi về số máy bàn (028) 50388699 ở Thành phố Hồ Chí Minh với mã vùng là 28, bạn sẽ thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số theo cú pháp trên bàn phím như sau: 011842850388699 

Để thực hiện cuộc gọi từ Mỹ về các số di động ở Việt Nam cho người thân, bạn bè, bạn có 2 cách: Quay số [011] – [84] – [số điện thoại cần liên lạc]

Lưu ý khi bấm số điện thoại di động có mã vùng Việt Nam 84 ở đằng trước, bạn cần bỏ số 0 ở đầu của thuê bao di động đi. Ví dụ: Muốn gọi về cho số di động 0939 741xxx đang ở Việt Nam, bạn bấm 011840939741xxx và nhấn phím gọi

Sim du lịch Mỹ giá tốt

2. Cách gọi từ Đức về Việt Nam

Cú pháp thực hiện cuộc gọi từ Đức đến số điện thoại cố định tại Việt Nam:

Cách 1: Quay số  [+] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc] Cách 2: Quay số [00] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Ví dụ: Khi muốn gọi về số máy bàn  50388699 ở Thành phố Hồ Chí Minh với mã vùng là 28, bạn sẽ thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số theo cú pháp trên bàn phím như sau: +842850388699 hoặc 00842850388699

Để thực hiện cuộc gọi từ Đức về các số di động ở Việt Nam cho người thân, bạn bè, bạn có 2 cách:

Cách 1: Quay số [+] – [84] – [số điện thoại cần liên lạc]

Cách 2: Quay số  [00] – [84] –  [số điện thoại cần liên lạc]

Lưu ý khi bấm số điện thoại có mã vùng Việt Nam 84 ở đằng trước, bạn cần bỏ số 0 ở đầu của thuê bao di động đi. Ví dụ: Muốn gọi về cho số di động 0939 741xxx đang ở Việt Nam, bạn bấm +840939741xxx hoặc 0084939741xxx và bấm phím gọi.

Sim du lịch châu Âu giá tốt

3. Cách gọi từ Úc về Việt Nam

Cú pháp thực hiện cuộc gọi từ Úc đến số điện thoại cố định tại Việt Nam:

Cách 1: Quay số  [+] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc] Cách 2: Quay số [00] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Ví dụ: Khi muốn gọi về số máy bàn  50388699 ở Thành phố Hồ Chí Minh với mã vùng là 28, bạn sẽ thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số theo cú pháp trên bàn phím như sau: +842850388699 hoặc 00842850388699

Để thực hiện cuộc gọi điện thoại từ Úc về các số di động ở Việt Nam cho người thân, bạn bè, bạn có 2 cách:

Cách 1: Quay số [+] – [84] – [số điện thoại cần liên lạc] Cách 2: Quay số  [00] – [84] –  [số điện thoại cần liên lạc] Lưu ý khi bấm số điện thoại có mã vùng Việt Nam 84 ở đằng trước, bạn cần bỏ số 0 ở đầu của thuê bao di động đi.

Ví dụ: Muốn gọi về cho số di động 0939 741xxx đang ở Việt Nam, bạn bấm +840939741xxx hoặc 0084939741xxx và bấm phím gọi.

Sim du lịch Úc giá tốt

4. Cách gọi từ Canada về Việt Nam

Cú pháp thực hiện cuộc gọi điện thoại từ Canada đến số điện thoại cố định tại Việt Nam:

Cách 1: Quay số  [+] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc] Cách 2: Quay số [00] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Ví dụ: Khi muốn gọi về số máy bàn  50388699 ở Thành phố Hồ Chí Minh với mã vùng là 28, bạn sẽ thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số theo cú pháp trên bàn phím như sau: +842850388699 hoặc 00842850388699

Để thực hiện cuộc gọi về các số di động ở Việt Nam từ Canada cho người thân, bạn bè, bạn có 2 cách:

Cách 1: Quay số [+] – [84] – [số điện thoại cần liên lạc]

Cách 2: Quay số  [00] – [84] –  [số điện thoại cần liên lạc] Lưu ý khi bấm số điện thoại có mã vùng Việt Nam 84 ở đằng trước, bạn cần bỏ số 0 ở đầu của thuê bao di động đi.

Ví dụ: Muốn gọi về cho số di động 0939 741xxx đang ở Việt Nam, bạn bấm +840939741xxx hoặc 0084939741xxx và bấm phím gọi.

Sim du lịch Canada giá tốt

5. Cách gọi từ Nhật về Việt Nam

Để thực hiện cuộc gọi điện thoại từ Nhật đến số điện thoại cố định tại Việt Nam, thực hiện theo cú pháp như sau:

Cách 1: Quay số  [+] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc] Cách 2: Quay số [00] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Ví dụ: Khi muốn gọi về số máy bàn  50388699 ở Thành phố Hồ Chí Minh với mã vùng là 28, bạn sẽ thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số theo cú pháp trên bàn phím như sau: +842850388699 hoặc 00842850388699

Để thực hiện cuộc gọi về các số di động ở Việt Nam cho người thân, bạn bè, bạn có 2 cách:

Cách 1: Quay số [+] – [84] – [số điện thoại cần liên lạc]

Cách 2: Quay số  [00] – [84] –  [số điện thoại cần liên lạc]

Lưu ý khi bấm số điện thoại có mã vùng Việt Nam 84 ở đằng trước, bạn cần bỏ số 0 ở đầu của thuê bao di động đi. Ví dụ: Muốn gọi về cho số di động 0939 741xxx đang ở Việt Nam, bạn bấm +840939741xxx hoặc 0084939741xxx và bấm phím gọi.

Sim du lịch Nhật Bản giá tốt

6. Cách gọi từ Hàn Quốc về Việt Nam

Cú pháp thực hiện cuộc gọi điện thoại từ Hàn Quốc đến số điện thoại cố định tại Việt Nam:

Cách 1: Quay số  [+] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Cách 2: Quay số [00] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Ví dụ: Khi muốn gọi về số máy bàn  50388699 ở Thành phố Hồ Chí Minh với mã vùng là 28, bạn sẽ thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số theo cú pháp trên bàn phím như sau: +842850388699 hoặc 00842850388699

Để thực hiện cuộc gọi về các số di động ở Việt Nam từ Hàn Quốc cho người thân, bạn bè, bạn có 2 cách:

Cách 1: Quay số [+] – [84] – [số điện thoại cần liên lạc]

Cách 2: Quay số  [00] – [84] –  [số điện thoại cần liên lạc] Lưu ý khi bấm số điện thoại có mã vùng Việt Nam 84 ở đằng trước, bạn cần bỏ số 0 ở đầu của thuê bao di động đi.

Ví dụ: Muốn gọi về cho số di động 0939 741xxx đang ở Việt Nam, bạn bấm +840939741xxx hoặc 0084939741xxx và bấm phím gọi.

Sim du lịch Hàn Quốc giá tốt

7. Cách gọi từ Trung Quốc về Việt Nam

Cú pháp thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại cố định tại Việt Nam từ Trung Quốc:

Cách 1: Quay số  [+] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Cách 2: Quay số [00] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Ví dụ: Khi muốn gọi về số máy bàn  50388699 ở Thành phố Hồ Chí Minh với mã vùng là 28, bạn sẽ thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số theo cú pháp trên bàn phím như sau: +842850388699 hoặc 00842850388699

Để thực hiện cuộc gọi từ Trung Quốc về các số di động ở Việt Nam cho người thân, bạn bè, bạn có 2 cách:

Cách 1: Quay số [+] – [84] – [số điện thoại cần liên lạc]

Cách 2: Quay số  [00] – [84] –  [số điện thoại cần liên lạc]

Lưu ý khi bấm số điện thoại có mã vùng Việt Nam 84 ở đằng trước, bạn cần bỏ số 0 ở đầu của thuê bao di động đi.

Ví dụ: Muốn gọi về cho số di động 0939 741xxx đang ở Việt Nam, bạn bấm +840939741xxx hoặc 0084939741xxx và bấm phím gọi.

Sim du lịch Trung Quốc giá tốt

8. Cách gọi từ Singapore về Việt Nam

Cú pháp thực hiện cuộc gọi điện thoại từ Singapore đến số điện thoại cố định tại Việt Nam:

Cách 1: Quay số  [+] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Cách 2: Quay số [00] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Ví dụ: Khi muốn gọi về số máy bàn  50388699 ở Thành phố Hồ Chí Minh với mã vùng là 28, bạn sẽ thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số theo cú pháp trên bàn phím như sau: +842850388699 hoặc 00842850388699

Để thực hiện cuộc gọi về các số di động ở Việt Nam cho người thân, bạn bè, bạn có 2 cách:

Cách 1: Quay số [+] – [84] – [số điện thoại cần liên lạc]

Cách 2: Quay số  [00] – [84] –  [số điện thoại cần liên lạc]

Lưu ý khi bấm số điện thoại có mã vùng Việt Nam 84 ở đằng trước, bạn cần bỏ số 0 ở đầu của thuê bao di động đi.

Ví dụ: Muốn gọi về cho số di động 0939 741xxx đang ở Việt Nam, bạn bấm +840939741xxx hoặc 0084939741xxx và bấm phím gọi.

Sim du lịch Đông NAM Á giá tốt

9. Cách gọi từ Pháp về Việt Nam

Cú pháp thực hiện cuộc gọi từ Pháp đến số điện thoại cố định tại Việt Nam:

Cách 1: Quay số  [+] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Cách 2: Quay số [00] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Ví dụ: Khi muốn gọi về số máy bàn  50388699 ở Thành phố Hồ Chí Minh với mã vùng là 28, bạn sẽ thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số theo cú pháp trên bàn phím như sau: +842850388699 hoặc 00842850388699

Để thực hiện cuộc gọi điện thoại từ Pháp về các số di động ở Việt Nam cho người thân, bạn bè, bạn có 2 cách:

Cách 1: Quay số [+] – [84] – [số điện thoại cần liên lạc] Cách 2: Quay số  [00] – [84] –  [số điện thoại cần liên lạc]

Lưu ý khi bấm số điện thoại có mã vùng Việt Nam 84 ở đằng trước, bạn cần bỏ số 0 ở đầu của thuê bao di động đi.

Ví dụ: Muốn gọi về cho số di động 0939 741xxx đang ở Việt Nam, bạn bấm +840939741xxx hoặc 0084939741xxx và bấm phím gọi.

Sim du lịch châu Âu giá tốt

10. Cách gọi từ Hà Lan về Việt Nam

Cú pháp thực hiện cuộc gọi đến số điện thoại cố định tại Việt Nam từ Hà Lan:

Cách 1: Quay số  [+] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Cách 2: Quay số [00] – [84] – [Mã vùng] – [Số điện thoại cần liên lạc]

Ví dụ: Khi muốn gọi về số máy bàn  50388699 ở Thành phố Hồ Chí Minh với mã vùng là 28, bạn sẽ thực hiện cuộc gọi bằng cách quay số theo cú pháp trên bàn phím như sau: +842850388699 hoặc 00842850388699

Để thực hiện cuộc gọi về các số di động ở Hà Lan Việt Nam cho người thân, bạn bè, bạn có 2 cách:

Cách 1: Quay số [+] – [84] – [số điện thoại cần liên lạc] Cách 2: Quay số  [00] – [84] –  [số điện thoại cần liên lạc]

Lưu ý khi bấm số điện thoại có mã vùng Việt Nam 84 ở đằng trước, bạn cần bỏ số 0 ở đầu của thuê bao di động đi. 

Ví dụ: Muốn gọi về cho số di động 0939 741xxx đang ở Việt Nam, bạn bấm +840939741xxx hoặc 0084939741xxx và bấm phím gọi.

Sim du lịch châu Âu giá tốt

Mã vùng các tỉnh Việt Nam

Số TT Tỉnh Thành Mã Vùng Cũ Mã Vùng Mới
1 An Giang 76 296
2 Bà Rịa – Vũng Tàu 64 254
3 Bắc Cạn 281 209
4 Bắc Giang 240 204
5 Bạc Liêu 781 291
6 Bắc Ninh 241 222
7 Bến Tre 75 275
8 Bình Định 56 256
9 Bình Dương 650 274
10 Bình Phước 651 271
11 Bình Thuận 62 252
12 Cà Mau 780 290
13 Cần Thơ 710 292
14 Cao Bằng 26 206
15 Đà Nẵng 511 236
16 Đắk Lắk 500 262
17 Đắk Nông 501 261
18 Điện Biên 230 215
19 Đồng Nai 61 251
20 Đồng Tháp 67 277
21 Gia Lai 59 269
22 Hà Nam 351 226
23 Hà Nội 4 24
24 Hà Tĩnh 39 239
25 Hải Dương 320 220
26 Hải Phòng 31 225
27 Hậu Giang 711 293
28 Hồ Chí Minh 8 28
29 Hưng Yên 321 221
30 Khánh Hoà 58 258
31 Kiên Giang 77 297
32 Kon Tum 60 260
33 Lai Châu 231 213
34 Lâm Đồng 63 263
35 Lạng Sơn 25 205
36 Lào Cai 20 214
37 Long An 72 272
38 Nam Định 350 228
39 Nghệ An 38 238
40 Ninh Thuận 68 259
41 Ninh Bình 30 229
42 Phú Yên 57 257
43 Quảng Bình 52 232
44 Quảng Nam 510 235
45 Quảng Ngãi 55 255
46 Quảng Ninh 33 203
47 Quảng Trị 53 233
48 Sóc Trăng 79 299
49 Sơn La 22 212
50 Tây Ninh 66 276
51 Thái Bình 36 227
52 Thái Nguyên 280 208
53 Thanh Hóa 37 237
54 Thừa Thiên – Huế 54 234
55 Tiền Giang 73 273
56 Trà Vinh 74 294
57 Tuyên Quang 27 207
58 Vĩnh Long 70 270
59 Yên Bái 29 216

Check ngay Mã khuyến mãi mới nhất tại đây.

Lưu ý: Bài viết thuộc bản quyền của Gloka, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

 Gloka

Nguồn: odsvn

Blog Gloka chuyên viết về kinh nghiệm du lịch và review về sim quốc tế. Các bài viết được team Gloka viết và biên soạn dựa trên kinh nghiệm thực tế và tham khảo từ các nguồn/ bài báo nước ngoài.

Những bài viết nào Gloka có tham khảo nguồn khác có ghi rõ ở cuối bài viết, còn lại viết dựa trên trải nghiệm thực tế của Gloka nên nội dung 100% đáng tin cậy. Hy vọng thông tin Gloka cung cấp sẽ phần nào giúp bạn có thêm kinh nghiệm trước khi khám phá một vùng đất mới hoặc hiểu thêm về một sản phẩm/ dịch vụ bạn đang quan tâm. Nếu bạn thấy hữu ích hãy chia sẻ nhé!

From Gloka with ❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *