Ai Cập eSim

Showing all 3 results

eSIM Ai Cập Không Giới Hạn Dung Lượng 1GB/ngày: 1GB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Ai Cập Không Giới Hạn Dung Lượng 500MB/ngày: 500MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

eSIM Ai Cập Không Giới Hạn Dung Lượng 200MB/ngày: 200MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày