Landing page US

Showing all 6 results

610.000VND1.480.000VND

Sim 4G Mỹ T-Mobile ngắn hạn 3-30 ngày: nghe gọi/nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ, gọi về Việt Nam không giới hạn, truy cập internet tốc độ 4G LTE không giới hạn, có chia sẻ hotspot

SALE 16%
720.000VND4.350.000VND

Sim AT&T (chính hãng): nghe gọi không giới hạn nội địa Mỹ, truy cập internet 4G LTE không giới hạn, nhiều lựa chọn 7-30 ngày.

SALE 20%
720.000VND4.350.000VND

Sim Bắc Mỹ AT&T (chính hãng): nghe gọi không giới hạn nội địa Canada Mỹ Mexico, truy cập internet 4G LTE không giới hạn, nhiều lựa chọn 5 ngày – 90 ngày.

750.000VND1.550.000VND

Sim du lịch Mỹ Lycamobile: nghe gọi/ nhắn tin không giới hạn tại nội địa Mỹ, truy cập internet không giới hạn với 3GB – 6GB – 15GB đầu tốc độ cao, gọi về VN 30 phút1000 phút.

SALE 10%
1.760.000VND2.990.000VND

Sim định cư Mỹ AT&T (chính hãng) gói $65: nghe gọi và truy cập 4G không giới hạn tại Mỹ Canada và Mexico, 30 ngày – 60 ngày.

SALE 5%
1.786.000VND

Sim data Mỹ AT&T 100GB (chính hãng): dung lượng 100GB dùng cho máy tính bảng/ cục phát wifi/ mifi, 30 ngày.