Trung Quốc eSim

Showing all 4 results

165.000VND1.780.000VND

eSIM Trung Quốc Hong Kong Macao China Mobile: 4GB dung lượng/ ngày, các gói 1 ngày – 30 ngày

990.000VND

eSIM Trung Quốc HongKong Macao: dung lượng 15GB đầu tốc độ cao, 30 ngày

750.000VND

eSIM 4G Trung Quốc HongKong Macao: dung lượng 10GB đầu tốc độ cao, 30 ngày

530.000VND

eSIM data Trung Quốc HongKong Macao: dung lượng 5GB đầu tốc độ cao, 30 ngày