Bắc Mỹ eSim

Showing all 4 results

1.380.000VND

eSIM du lịch Mỹ AT&T 14 ngày: nghe gọi và truy cập internet không giới hạn tại Mỹ Canada và Mexico, gói 14 ngày.

236.808VND1.530.144VND

eSIM Mỹ Mexico Không Giới Hạn Dung Lượng 300MB/ngày: 300MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

236.808VND1.530.144VND

eSIM Mỹ Mexico Không Giới Hạn Dung Lượng 200MB/ngày: 200MB 4G/ ngày, gói 5 ngày – 30 ngày

1.840.000VND

eSIM Mỹ AT&T Gói $65: nghe gọi và truy cập internet không giới hạn tại Mỹ Canada và Mexico, gói 30 ngày.