Showing all 5 results

SALE 24%
230.000980.000

Sim Singapore 4G 3GB/ngày, 3-30 ngày: Truy cập internet tốc độ 4G với dung lượng 3GB/ngày, 3-30 ngày

SALE 32%
220.000370.000

Sim 4G Indonesia 2GB-10GB: truy cập internet dung lượng 2GB/5GB/10GB, hạn sử dụng 5-15 ngày.

SALE 29%
Out of stock
230.000325.000

Sim 4G Philippines 2GB-5GB: truy cập internet dung lượng 2GB/5GB, hạn sử dụng 10 ngày.

SALE 22%
250.0001.290.000

Sim Đông Nam Á 3GB/ngày roaming 6 nước: Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Myanmar, 3-30 ngày

SALE 18%
350.000 290.000

Sim du lịch Singapore Malaysia: truy cập internet không giới hạn với 5GB đầu tốc độ cao, 8 ngày.