Sim Mỹ T-Mobile ngắn hạn 7/10/15/21/30 ngày

Giá ưu đãi: từ 780.000VNĐ

Nghe gọi nội địa Mỹ không giới hạn, truy cập internet không giới hạn tốc độ 4G LTE trong vòng 7-30 ngày, share hotspot không giới hạn.

Xem thêm

Sim Mỹ T-Mobile ngắn hạn 40/50/60 ngày

Giá ưu đãi: từ 1.800.000VNĐ

Nghe gọi nội địa Mỹ không giới hạn, truy cập internet không giới hạn tốc độ 4G LTE trong vòng 40-60 ngày, share hotspot không giới hạn.

Xem thêm
Sim Canada Mỹ Mexico AT&T 30 Ngày 8GB

Sim Bắc Mỹ AT&T (Mỹ – Canada – Mexico)

Giá ưu đãi: 1.350.000 VNĐ

Nghe gọi nội địa Mỹ – Canada – Mexico không giới hạn, 8GB dung lượng internet trong vòng 30 ngày, có hỗ trợ hotspot.

Xem thêm

Sim Mỹ T-Mobile dài hạn Gói D 30 ngày

Giá ưu đãi: 1.600.000 VNĐ

Nghe gọi nội địa Mỹ không giới hạn, truy cập internet không giới hạn tốc độ 4G LTE trong vòng 30 ngày, share hotspot không giới hạn.

Xem thêm

Sim du lịch Mỹ U-card 30 ngày

Giá ưu đãi: 750.000 VNĐ

Nghe gọi nội địa Mỹ không giới hạn, 5GB dung lượng internet trong vòng 30 ngày, có hỗ trợ hotspot. Gọi Việt Nam: 100-1250 phút di động

Xem thêm
Sim 4G du lịch Mỹ three hongkong 8GB

Sim roaming Mỹ T-card 30 ngày

Giá ưu đãi: 650.000 VNĐ

Sim du lịch Mỹ T-card số Hongkong: 3000 phút gọi cho đầu số Mỹ và Hongkong; gọi Việt Nam: 100 phút, truy cập internet không giới hạn với 8GB đầu tốc độ cao, 30 ngày.

Xem thêm

Sim Mỹ T-Mobile dài hạn Gói A 60 ngày

Giá ưu đãi: 2.299.000 VNĐ

Nghe gọi nội địa Mỹ không giới hạn, 4GB dung lượng internet/ tháng, có hỗ trợ hotspot.

Xem thêm

Sim Mỹ T-Mobile dài hạn Gói A 60 ngày

Giá ưu đãi: 2.549.000 VNĐ

Nghe gọi nội địa Mỹ không giới hạn, 10GB dung lượng internet/ tháng, có hỗ trợ hotspot.

Xem thêm

Sim Mỹ T-Mobile Combo dài hạn 2-6 tháng

Giá ưu đãi: từ 3.055.000 VNĐ

Nghe gọi nội địa Mỹ không giới hạn, truy cập internet không giới hạn tốc độ 4G LTE trong vòng 2-6 tháng, share hotspot không giới hạn.

Xem thêm

Sim Bắc Mỹ ngắn hạn 10/15/30 ngày

Giá ưu đãi: từ 925.000 VNĐ

Nghe gọi nội địa Bắc Mỹ (Mỹ/ Canada/ Mexico) không giới hạn, truy cập internet không giới hạn tốc độ 4G LTE trong vòng 15/30 ngày tại Mỹ, Canada + Mexico: 5GB

Xem thêm

Sim Bắc Mỹ ngắn hạn 58 ngày

Giá ưu đãi: 2.350.000 VNĐ

Nghe gọi nội địa Bắc Mỹ (Mỹ/ Canada/ Mexico) không giới hạn, 4GB dung lượng internet/ tháng, hạn dùng: 58 ngày

Xem thêm